mouhmad

עצרת הזדהות בטולכרם עם האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש

אל-קודס הכבוש – סאנא עשרות פלסטינים קראו בעצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי, שהתקיימה היום בעיר טולכרם בגדה המערבית, למוסדות המשפטיים, האנושיים וארגון הצלב האדום הבינ”ל …

עוד ידיעות

עשרות פלסטינים נפגעו כשכוחות הכיבוש דיכאו אותם בדרום חברון

אל-קודס הכבוש – סאנא עשרות פלסטינים נפגעו היום כשכוחות הכיבוש הישראלי דיכאו הפגנה נגד ההתנחלות  בדרום חברון בגדה המעריבת. מתאם ועדות ההתנגדות לגדר ולהתנחלות בדרום חברון ראתב אל-ג’בור הבהיר לסוכנות …

עוד ידיעות

כוחות הכיבוש האמריקאי הנחיתו כוחות בפרבר אל-קאמשלי וחטפו מספר אזרחים  

אל-חסכה – סאנא כוחות הכיבוש האמריקאי הנחיתו כוחות סמוך לתל חמיס שבפרבר אל-קאמשלי, וחטפו מספר אזרחים. מקורות מקומיים מסרו לסאנא כי מסוק צבאי שייך לכוחות האמריקניים הנחית בשעות שעברו, בסיועם …

עוד ידיעות