mouhmad

הכיבוש עוצר 30 פלסטינים באזורים שונים מהגדה המערבית

אל-קודס – סאנא כוחות הכיבוש הישראלי עצרו לפחות 30 פלסטינים באזורים שונים מהגדה המערבית, בהם אישה ואסירים משוחררים. המנגנון לענייני האסירים והמשוחררים הפלסטינים ומועדון האסיר הפלסטיני מסרו בהודעה משותפת כי …

עוד ידיעות

עובדים במגזר הבריאותי: חובתנו לבחור מועמדים למועצת העם שמטרתם לפתח שירותי הבריאות

דמשק – סאנא העובדים במגזר הבריאותי הדגישו כי במהלך השתתפותם בבחירות לחברי מועצת העם לקדנציה הרביעית, הם יבחרו במי שיפעל להשמיע את קולם כדי להשיג את דרישותיהם לשיפור מגזר הבריאות, …

עוד ידיעות

ההתפתחויות הבולטות במבצע מבול אל-אקצא

אל-קודס הכבושה – סאנא ההתפתחויות הבולטות ביותר במבצע (מבול אל-אקצא) שאנשי ההתנגדות הפלסטינית פתחו ב-7 באוקטובר בתגובה לפיגועי הכיבוש הישראלי: כלי תקשורת פלסטיניים: 10 חללים לפחות ומספר פצועים נוספים כתוצאה …

עוד ידיעות