mouhmad

המפלגה הסורית הלאומית חברתית בלבנון : סוריה שלמה ביוקר בשל דבקותה בעמדותיה הלאומיות

ביירות – סאנא המפלגה הסורית הלאומית חברתית בלבנון הדגישה כי סוריה שלמה ביוקר בשל דבקותה בעמדותיה הלאומיות, וחזרה על התיצבותה לצידה במלחמתה נגד הטרור וכליו. המשתתפים בפעילות הוועידה הכללית של …

עוד ידיעות

דמשק ומוסקבה : הנוכחות האמריקנית הבלתי חוקית בסוריה היא המכשול היסודי שמעכב את החזרת החיים הנורמליים למדינה

דמשק – סאנא וועדות התיאום הסורית והרוסית הדגישו כי ממשלת סוריה ממשיכה במאמציה ליצירת תנאים נוחים לשיבתם של אזרחיה וליישוב מצבם, ולעשות למיזוגם מחדש בחברה הסורית במהירות האפשרית, והבהירו כי …

עוד ידיעות