mouhmad

אלהלאל למשלחת יוזמת ” שלום הדרום ” : הרחבת מעגל הפיוסים המקומיים כדי לחזק את נצחונות הצבא ולהחזיר את התושבים לישוביהם

דמשק – סאנא סגן מזכ”ל הארצי למפלגת אלבעת’ הערבית הסוציאלסטית הלאל אלהלאל דן היום עם משלחת יוזמת ” שלום הדרום ” במאמצים הנעשים לפיוס מקומי בעיר דרעה , ובחזון שיסייע …

עוד ידיעות

משרד החוץ האיראני : כמה משטרים ערביים צרפו את קולם לקול הכבוש הציוני נגד חזב אללה שימשיך להיות סמל להתנגדות

טהראן – סאנא משרד החוץ האיראני הדגיש כי חזב אללה הפך בהחזקת מעמדו וביושרו בעמות עם הישות הציונית לסמל להתנגדות אל מול הכבוש הציוני הגזעני . דובר משרד החוץ האיראני …

עוד ידיעות