mouhmad

ד”ר עבאס בהיפגשה עם יועץ היו”ר של מועצת שורא האיראנית : ישנה חשיבות להרחיב את תחומי שיתוף הפעולה הפרלמנטרי

דמשק – סאנא  היו”ר של מועצת העם ד”ר הדייה עבאס הדגישה את חשיבות הרחבת תחומי שיתוף הפעולה הפרלמנטרי עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן ועם הפרלמנטים התומכים בצדק והמסרבים את הטירור …

עוד ידיעות