mouhmad

הפטריארך לחאם קורא לצום ולתפילה בחודש זה כדי לכונן שלום באזור ולהיחלץ מהטרור

בירות – סאנא פטריארך אנטקיה ושאר המזרח לרום הקתולים גריגוריוס השלישי לחאם קרא לצום ולתפילה במהלך החודש השוטף למען השכנת שלום באזור ולהיחלץ מהטרור . הפטריארך לחאם אמר בהודעה שפירסם …

עוד ידיעות