الرئيسية / أرشيف الوسم : مسجد الاقصی

أرشيف الوسم : مسجد الاقصی

یورش ده ها شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها  شهرک نشین صهیونیست  امروز بار دیگر به  مسجد الاقصی یورش بردند. خبرگزاری وفا فلسطین گزارش داد که ده ها شهرک نشین تحت حمایت نیروهای …

أكمل القراءة »

یورش ده ها شهرک‌ نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی 

قدس اشغالی-سانا ده ها شهرک نشینان صهیونیست امروز  بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند.  خبرگزاری فلسطین “وفا ” اعلام کرد : ده ها شهرک نشین صهیونیست  تحت حمایت نیروهای …

أكمل القراءة »

ممانعت نیروهای اشغالگر از ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا نیروهای اشغالگر امروز از ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی ممانعت کردند. رسانه های فلسطینی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر امروز با افزایش ایست های بازرسی خود …

أكمل القراءة »

یورش شهرک‌ نشینان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا شهرک نشینان صهیونیست امروز دوباره به محوطه‌ها و صحن‌های مسجد الاقصی با حمایت نیروهای رژیم صهیونیستی  که یک جوان از حیاط آن را  بازداشت کردند ، …

أكمل القراءة »

یورش  صدها شهرک‌ نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا صدها شهرک نشین صهیونیست امروز دوباره به محوطه‌ها و صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند  خبرگزاری معا اعلام کردند که 430 شهرک نشینی از سمت دروازه المغاربه …

أكمل القراءة »

یورش  صدها شهرک‌ نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا صدها شهرک نشین صهیونیست امروز دوباره به محوطه‌ها و صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند  خبرگزاری معا اعلام کردند که 651شهرک نشینی از سمت دروازه المغاربه به …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان با حمایت نیروهای اشغالگر به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا ده ها شهرک نشین صهیونیستی امروز مجددا با حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به مسجد اقصی یورش بردند. رسانه های فلسطین گزارش دادند: ده ها شهرک نشین صهیونیستی از …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان با حمایت نیروهای اشغالگر به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا ده ها شهرک نشین صهیونیستی امروز مجددا با حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به مسجد اقصی یورش بردند. رسانه های فلسطین گزارش دادند: ده ها شهرک نشین صهیونیستی از …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک‌نشین صهیونیست امروز (دوشنبه) ، بار دیگر به سوی مسجد الاقصی یورش برده اند . رسانه های فلسطینی گفت که ده ها شهرک نشین …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک‌نشین صهیونیست امروز (دوشنبه) ، بار دیگر به سوی مسجد الاقصی یورش برده اند . رسانه های فلسطینی گفت که 56 شهرک نشین صهیونیست …

أكمل القراءة »