ممانعت نیروهای اشغالگر از ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر امروز از ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی ممانعت کردند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر امروز با افزایش ایست های بازرسی خود در اطراف الاقصی از رسیدن صد ها فلسطینی از شهرک های کرانه باختری و اراضی فلسطینی اشغالی سال 48 جلوگیری کردند و همچنین مانع از ورود ده ها فلسطینی به مسجد الاقصی برای ادای نماز شدند.