رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد و همسرش با ده ها زن و کودک که از دست گروههای تروریستی آزاد شده بودند، دیدار کردند

دیروز رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد و همسرش  با ده ها زن و کودک که از دست گروههای تروریستی آزاد شده بودند، دیدار کردند.

غیاث/م.خ