رئیس جمهور دکتر بشار اسد ضمن بازدید از مواضع ارتش در غوطه شرقی:قهرمانی های ارتش دلاورمان از سوریه حفاظت کرد -ویدیو

حومه دمشق -سانا 

رئیس جمهور دکتر بشار اسد از ارتش ونیروهای در خط مقدم نبرد در غوطه شرقی واقع در حومه دمشق بازدید کرد.دکتر بشار اسد

رئیس جمهور از مواضع نیروهای ارتش در خط مقدم نبرد در مزارع الاغوانی واقع در شهرک مرج السطان در منطقه خرابو بازدید کرد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد که قهرمانی های ارتش دلاورمان از سوریه حفاظت کرد .q1

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با قهرمانان ارتش و نیروهای مسلح در فرودگاه مرج السلطان را افطار کرد.رئیس جمهور

 

 

 

 

 

رئیس جمهور 1

SANA6

SANA3

SANA1

SANA5

SANA9

SANA10

SANA9

11111

نیرمین /ثناء 

شاهد أيضاً

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد دستور ایجاد مرکز عالی آموزش زبان های خارجی در دانشگاه طرطوس را صادر کرد

دمشق- سانا رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد امروز دستور شماره / 98/ سال 2016 …