باروبیک:سوریه مقابل طرح هژمونی غربی در منطقه ایستاد 

براگ-سانا

« بیرجی باروبیک» رئیس سابق دولت چک تأکید کرد که” دولت سوریه مقابل طرح های هژمونی غربی در منطقه ایستاد و به همین دلیل بحران در این کشور ناشی از تصمیمات سیاسی و نظامی اشتباهی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا ، فرانسه و انگلستان است.”

باروبیک گفت :”سوریه یک کشور با ثبات بود و صدها هزار نفر از پناهندگان به ویژه عراقی ها در آن زندگی می کردند..همچنین، سوریه یک کشور آسانگير بود..و بنابراین، اقدامات این دولت ها واقعی نبود .”

نیرمین خلیل

 

شاهد أيضاً

باروبیک: سرنگونی هواپیمای جنگنده روسیه بر فراز خاک سوریه، تروریسم دولت است

براگ – سانا   بیرجی باروبیک رئیس سابق دولت چک گفت که : سرنگونی هواپیمای …