باروبیک: اقدام رژیم های ترکی و سعودی به دخالت و ارسال نیروهای زمینی بهسوریه بدون موافقت دولت سوریه، نقض واضح قانون بین المللی است

براگ- سانا

رئیس حکومت سابق دولت چک تأکید کرد که ” اقدام رژیم های ترکی و سعودی به دخالت و ارسال نیروهای زمینی بهسوریه بدون موافقت دولت سوریه، نقض واضح قانون بین المللی است.”

باروبیک در یک مقاله منتشر شده توسط پایگاه الکترونی چک “تسی زد” گفت که ” این دخالت، حمایت از گروه های تروریسیتی که در مقابل پیشرویی ارتش سوریه با همکاری با نیرویی هوایی روسیه فرو می ریزند، را هدف قرار می دهد.”

نیرمین

شاهد أيضاً

باروبیک: سرنگونی هواپیمای جنگنده روسیه بر فراز خاک سوریه، تروریسم دولت است

براگ – سانا   بیرجی باروبیک رئیس سابق دولت چک گفت که : سرنگونی هواپیمای …