لاوروف طی تماس تلفنی با کری : جهت جلوگیری از سرازیر تروریست ها به سوریه مرزهای ترکیه و سوریه باید هرچه زودتر بسته شود

مسکو-سانا

امروز وزیر خارجه روسیه سیرگئی لاوروف از وزیر خارجه امریکا جان کری خواستار پایبندی آمریکا به تعهدات خویش در خصوص آتش بس و بستن مرزهای سوریه و ترکیه شد.

پایگاه خبری روسیه امروز از وزارت خارجه روسیه نقل کرد: دو طرف توافق کردند تا در این زمینه کار بیشتری صورت گیرد و مقررات و دستورات صادره از گروه بین المللی برای حمایت از سوریه و دو قطعنامه شورای امنیت شماره 2254 و 2268 را قاطعانه به اجرا گذاشته شوند.

پایگاه خبری گفت: در این گفتگو نیز صحبت از پیشنهادات روسیه در خصوص انجام عملیات نظامی مشترک علیه تروریست های نا متعهد به آتش بس شده است

ایهم حسون-حسین حبیب