انصاری: ایران حامی اقدامات دولت‌های عراق و سوریه در جهت برخورد با گروه‌های تروریستی است

 

تهران- سانا

«حسین جابری انصاری» سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع کشور خود حامی از سوریه و عراق در جهت برخورد با گروه های تروریستی را تجدید کرد و گفت که “ایران حامی اقدامات دولت‌های عراق و سوریه در جهت برخورد با گروه‌های تروریستی و بازگرداندن آرامش است. هرگونه کمک ایران منوط به درخواست دولت‌های این کشور بوده و حسب موضوع بررسی خواهد شد.”

انصاری گفت که : مسئولیت تشدید تنش در سوریه بر عهده عربستان سعودی است.” 

وی در ادامه گفت: «امنیت منطقه بر عهده کشورهای منطقه است و بدون توافق مابین کشورهای منطقه و بدون سیاست اجماعی در زمینه رویارویی با تروریسم و افراط‌گرایی که منشأ بی‌ثباتی و به هم ریختگی و مشکلات منطقه‌ است امکان برقراری ثبات و امنیت در منطقه فراهم نمی‌شود.»

وی در ادامه افزود: «هرگونه اقدامی در جهت ایجاد امنیت در منطقه منوط به ایجاد توافق مابین کشورهای منطقه و توافق اساسی در زمینه مشکل تروریسم و افراط‌گرایی و ضرورت برخورد همه جانبه و متحد از جانب همه کشورهای منطقه با این پدیده است.»

 

نیرمین