پاتریارک الراعی از جامعه بین المللی توقف جنگ تروریستی علیه سوریه را درخوست کرد

بيروت- سانا

پاتریارک كاردينال مارونی «مار بشاره بطرس الراعی» باردیگر از جامعه بین المللی توقف جنگ تروریستی علیه سوریه را درخوست کرد.

پاتریارک الراعی نیز بر ضرورت عهده گرفتن مسؤولیت توقف این جنگ توسط  جامعه بین المللی تاکید کرد.

«مار بشاره بطرس الراعی» با اشاره به اقدامات خرابکارانه گروه های تروریستی گفت: تروریسم صلح جهانی را تهدید می‌کند.

غیاث/م.خ

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه و مهاجران  در پاسخ به بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی در مورد سلاح های شیمیایی : برخی از کشورهای غربی و نمایندگان اتحادیه اروپا همچنان به گمراه کردن جامعه جهانی در مورد استفاده کشورهایی مانند سوریه و روسیه از سلاح های شیمیایی با هدف مخدوش کردن چهره این دو کشور و سرپوش گذاشتن بر سوء استفاده آنها از چنین پرونده ای در خدمت اهداف استعماری خود، ادامه می دهند