والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه: تنها ملت سوریه هستند که می توانند آینده کشور خود را انتخاب کنند

مسکو – سانا

والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه تاکید کرد: تنها ملت سوریه هستند که می توانند آینده کشور خود را انتخاب کنند.

والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک سوریه تاکید کرد: تنها مردم سوریه هستند که می توانند آینده کشور خود را تصمیم بگیرند.

رئیس شورای فدراسیون روسیه افزود: روابط روسیه و ترکیه در بهترین حالت خود قرار ندارد. همانطور که می‌دانید ما مقصر وخامت روابط نیستیم.

وی افزود: ما آماده‌ایم که یخ روابط را باز کنیم، مشروط بر اینکه مقامات ترکیه مسئولیت خود در ساقط کردن هواپیمای روسیه در آسمان سوریه را بپذیرند. با این حال، اراده‌ای برای کار از سوی طرف ترکی مشاهده نمی‌شود.

غیاث/م.خ