ارتش به پیشروی های خود به سمت شهر تدمر ادامه می دهند و کنترل دره ” القبور ” و کوه ” الطار ” در غرب قلعه باستانی – ویدیو 

حمص -سانا 

 

یگان های از ارتش با همکاری با کمیته های دفاع مردمی به پیشروی های خود به سمت شهر تدمر ادامه می دهند بعد از کنترل کوه الطار غرب این شهر را به دست گرفتند .

گزارشگر سانا از اطراف  شهر تدمر که یگان از ارتش و نیروه های مسلح با همکاری با کمیته های دفاع مردمی کنترل دره “القبور ” و کوه ” القصور ” در غرب شهر تدمر را به دست گرفتند .

منبع نظامی به گزارشگر سانا گفت یگان های از ارتش و نیروهای مسلح همکاری با کمیته های دفاع مردمی به پیشروی های خود به سمت شهر تدمر ادامه می دهند بعد از کنترل کوه الطار غرب این شهر را به دست گرفتند و آخر ین تجمعات گروه های تروریستی ” داعش ” را به هلاکت رساند و استحکامات آن در منطقه را نابود کرد.

 

نیرمین/ثناء