کشته وزخمی شدن 40 نفر از تروریست ها ومنهدم کردن دو خودرو متعلق به به گروه های تکفیری طی عملیات ارتش در ریف ادلب وحلب

حلب_سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح فعال در حلب با کمک نیروی هوایی مقرات ومراکز تروریست های داعش وجبهه النصره وگروه های تکفیری وابسته به رژیم  ادم کش اردوغان، منهدم کردند.

منبع نظامی به سانا یاد کرد که نیروی هوایی در ارتش جمهوری عربی سوریه چندین سورتی هوایی علیه مقرات تررویست های داعش در روستای حمیمه وعاکوله وشمال آن وتپه احمر وشرق روستای کسکیص در ریف شرقی، انجام داد.

منبع نظامی تاکید کرد که عملیات ارتش منجر به تلفات سنگین در افراد وخودورهای مجهز به مسلسل های مختلف ونابود کردن خطوط امدادی متعلق به گروه تروریستی داعش، شد.

همچنین منابع میدانی در بیانیه به سانا تاکید کردند که 20 تروریست وابسته به گروه تکفیری “جیش المجاهدین” وجبهه النصره طی نبردهای ارتش جمهوری عربی سوریه با همکاری نیروهای دوستانه علیه تروریسم در ریف حلب جنوبی به کشته وزخمی شدند.

منابع نظامی یاد کرد که یگان از ارتش دیشب یک درگیری شدید با گروه تروریستی جیش المشاهدین در محور شهرک خان طومان جنوب غرب شهر حلب با فاصله 10 کیلومتر داشت ودر نتیجه این درگیری 20 نفر از تروریست ها کشته وزخمی شدند وخودروهای مختلف حامل سلاح ومهمات منهدم شد.

همچنین نیروی هوایی ارتش مقرات تروریست ها ومخفیگاه های گروه تکفیری داعش در ریف حمص شرقی وجنوبی شرقی منهدم می کند. و20 نفر از تروریست ها طی عملیات ارتش در ریف ادلب به هلاکت رسیدند.

 

 

حسين حبيب