شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله: رژیم سعودی در سوریه و عراق و منطقه تنها شکست و ناامیدی به دست می‌آورد

بیروت – سانا

«شیخ نبیل قاووق»، معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله تاکید کرد که رژیم سعودی در سوریه،عراق،لبنان  و کشور های منطقه تنها شکست و ناامیدی به دست می‌آورد.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله در سخنرانی تاکید کرد:« تصمیمات رژیم عربستان سعودی درخصوص حزب‌الله و مقاومت هیچ تاثیری نخواهند داشت»

شیخ «نبیل قاووق»  افزود: مقاومت بدون اینکه با این تصمیمات و تهدیدات خسته شود راه مقاوم خود را به سوی پیروزی‌ها طی خواهد کرد.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله با تاکید بر اینکه مقاومت قدرتمند و آماده است و تهدیدات روزانه اسرائیل آن را نخواهد ترساند، گفت: خود اسرائیل از اقدامات غافلگیرانه مقاومت می‌ترسد.

وی افزود: خون‌های ریخته شده در نتیجه کشتارهای یمن لکه ننگی بر پیشانی عرب و بشریت خواهد بود.

غیاث جاویش