رئیس جمهور دکتر بشار الاسد با دکتر “کمال خرازی” رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دفتر رهبر انقلاب اسلامی در ایران آقای علی خامنئی و هیئت همراه، دیدار کرد

 دمشق- سانا

 امروز، رئیس جمهور دکتر بشار الاسد با دکتر “کمال خرازی” رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دفتر رهبر انقلاب اسلامی در ایران سید علی خامنئی و هیئت همراه، دیدار کرد.

 

ادامه دارد..