محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران: بازدید رئيس جمهوری ایران حسن روحانی از اروپا تبلور قدرت دیپلماسی است

تهران – سانا

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت: بازدید رئيس جمهوری ایران حسن روحانی از اروپا تبلور قدرت دیپلماسی است.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییتر خود از آغاز عصر جدیدی از همکاری های میان ایران واروپا در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خبر داد.

غیاث/م.خ

شاهد أيضاً

کارهای مرمت وبازسکازی مسجد جامع اموی حلب