مقامات مسؤول 400 هزار قرص از ماده مخدر کپتاگون در حومه جنوبی حمص را کشف و ضبط کرد

حمص – سانا

مقامات مسؤول 400 هزار قرص از ماده مخدر کپتاگون در حومه جنوبی حمص  در حال قاچاق برای گروه های تروریستی را کشف و ضبط کردند.

منبع به گزارشگر سانا گفت: در حومه جنوبی حمص مقامات مسؤول 400 هزار قرص از ماده مخدر کپتاگون که در یک خودروی مرسدس پنهان شده بودند  را کشف کردند.

غیاث جاویش

شاهد أيضاً

با مشارکت 70 شرکت … اغاز فعالیت های جشنواره خرید حما

حما-سانا امروز اتاق صنعت حما با همکاری دبیرخانه استانداری جشنواره خرید حما را در بازار …