درآمد بندر لاذقیه در سال 2015 به 10 میلیارد رسید

لاذقیه-سانا

درآمد شرکت عمومی بندر لاذقیه  در سال 2015 به 10 میلیارد لیر رسیده است.

منبع در شرکت بندر لاذقیه به سانا گفت: درصدی اجرای برنامه سرمایه گذاری در شرکت به 98.3 % رسید، همچنین تعداد کشتی های وارد شده به بندر لاذقیه 440 کشتی است، وتعداد کانتینرها /234959/  ومقدار کالا به 3 میلیون تن رسیده است.

 

حسین حبیب