اولین سفر قطار باری حامل غلات از بندر لاذقیه به سیلوهای الناصریه در ریف دمشق

ريف دمشق – سانا

پس از چندین سال وقفه، امروز یک قطار باری حامل 1500 تن غلات بندر لاذقیه را ترک کرد و راهی سیلوهای الناصریه در ریف دمشق شد.

این قطار مسافت 310 کیلومتری بین بندر لاذقیه و سیلوهای الناصریه را طی کرد.

متخصصان مؤسسه عمومی خطوط ریلی کشورمان موفق به تعمیر 122 کیلومتر از خط آهن حمص- دمشق و صل کردن خط آهن به سیلوها و کارخانه های آردسازی شده اند.

غیاث جاویش