یگان های از ارتش کنترل کامل روستاهای”العبودیه” و “العجوزيه” در حومه شرقی حلب را در دست گرفتند

حلب –  سانا

منابع میدانی تاکید کردند که یگان های ارتش و نیروهای مسلح پس از نابودی آخرین تجمع های گروهک تروریستی “داعش” ، کنترل کامل روستای”العبودیه” در جنوب شرق روستای “عین البیضا” در حومه شرقی حلب را در دست گرفتند.

همچنین یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عامل در حلب خودروها و مخفیگاه های تروریست های گروه “داعش” و گروه های تروریستی دیگر را که با رژیم اردوغان آدم کش وابسته هستند، نابود کردند و خسارت ها و تلفات سنگینی به گروه های تروریستی وارد کردند.

منبع نظامی به سانا گفت: یگان های از ارتش و نیروهای مسلح ضربات متمرکز و دقیق را علیه مخفیگاه ها و مراکز تجمع تروریست های گروه”داعش” در مناطق “الباب” و”عران” و”تل بيجان” و”قطر” و”المفلسه” و “وديعه” در حومه شرقی حلب انجام دادند که بر آثر آن تعدادی از خودروها و مقرات و اسلحه وابسته به این گروه تروریستی تکفیری نابود شدند.

منبع اشاره کرد: طی عملیات یگان های از ارتش و نیروهای مسلح علیه کانون های تروریست ها در محله های “العامريه” و”الراشدين” و”الخالديه” و”الليرمون” و”الكاستيلو” و”بنی زيد” در شهر حلب  تعدادی از تروریست ها به هلاکت رسیدند و اسلحه و مهمات تروریست ها نیز نابود شدند.

دیروز یگان های از ارتش تعدادی از تروریست ها را در محله های “الشعار” و”الليرمون” و”بني زيد” والسكری” و”كرم الميسر” والانصاری” و”باب الحديد” و”الراشدين”و”الشيخ سعيد” در حلب به هلاکت رساندند.

منبع تاکید کرد: طی عملیات  یگان های از ارتش علیه مخفیگاه ها و مراکز تجمع تروریست ها در روستا های ” المنصوره” و “خربة حزمر” در حومه غربی خسارت ها و تلفات سنگینی به گروه های تروریستی وارد شدند.

منبع افزود:طی عملیات یگانی از ارتش علیه مخفیگاه های تروریست های گروه”جبهه النصره” در روستای العامریه در اطراف شرقی شهر حلب اسلحه و مهمات وابسته به این گروه تروریستی نابود شدند.

دیروز یگان های از ارتش و نیروهای مسلح کنترل کامل روستای “السریب” و کشتزارهای اطراف آن را در دست گرفتند و تعدادی از تروریست ها را در “العبویه” و جنوب “خربه حزمر” و المنصوره” و تل رفعت در حومه حلب به هلاکت رساندند.

یگان های از ارتش یک خودرو وابسته به تروریست ها در درعا را نابود کردند/یگان های از ارتش تعدادی از تروریست ها را کشته یا زخمی کردند

در درعا یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست های گروه تروریستی “جبهه النصره” و گروه های تروریستی دیگر را که با دشمن صهیونستی وابسته هستند،به هلاکت رساندند.

یک منبع نظامی گفت: طی عملیات ارتش علیه مخفیگاه ها و تجمعات تروریست های گروه “جبهه النصره” در غرب محله “البجابجه” در درعا البلد یک خودرو و اسلحه و مهمات وابسته به تروریست ها نابود شدند و تعدادی از تروریست ها کشته یا زخمی شدند.

دیروز یگان های از ارتش و نیروهای مسلح ضربات متمرکز و دقیق را علیه مواقع و خطوط امداد رسانی تروریست های گروه های”“حركة المثنى الإسلاميه” و”جبهة النصره” در اطراف شهر الشیخ مسکین انجام دادند که بر اثر آن تعدادی از تروریست ها کشته یا زخمی شدند  و یک خودرو وابسته به تروریست ها در جاده الشيخ مسكين- ابطع در شمال شهر درعا نابود شد.

غیاث/م.خ