نیروهای عراقی وزیر دارایی داعش را بازداشت کردند

بغداد- سانا

 

نیروهای عراقی وزیر دارایی داعش را در حال فرار از رمادی که کنترل آن به دست این نیروها افتاده است، بازداشت کردند.

 به نقل از سایت شبکه خبری سومریه، نیروهای عراقی توانستند وزیر دارایی گروه تروریستی داعش  در حال خروج از رمادی بود، بازداشت کنند.

ارتش عراق روز دوشنبه از آزادسازی کامل شهر رمادی و برافراشتن پرچم عراق بر روی مجتمع دولتی مرکز شهر خبر داده بود.

نیرمین/م.خ