تروریسم واشغال اراضی عربی توسط اسرائیل وحمله آمریکا به عراق سبب اصلی مهاجرت است

نیویورک_سانا

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری تاکید کرد که تروریسم واشغال اراضی عربی توسط اسرائیل وحمله آمریکا به عراق وتجاوز به ملت منطقه سبب اصلی مهاجرت است.

الجعفری امروز طی سخنرانی خود در نشست متعلق به بررسی مشکلات مهاجران غیر قانونی در حوزه مدیترانه به ویژه سوری ها گفت گه رژیم ترکیه یک سبب اصلی برای رنج ودرد مردم سوریه ومهاجرت آنها است چون که این رژیم از تروریسم بین المللی حمایت می کند وتسهیلات لازم به ترویست های خارجی برای نفوذ به سوریه  ارائه می دهد ومنشور سازمان ملل با این پشتیبانی از تروریست ها نقض می کند.

دکتر الجعفری افزود که دولت سوریه اعلام کرده بود که هدف استراتژیک خود در گام آینده بازگشت مهاجران است، به ویژه  به مناطق که ارتش توانست امن وثبات به آن بازگرداند وخدمات اساسی برای آن تامین کند.

حسین حبیب