سخنگوی ارتش جمهوری عربی سوریه: نیروی هوایی در ارتش جمهوری عربی سوریه 114 سورتی هوایی بر 447 مرکز تروریستی در ریف دمشق وحمص وحماه وادلب وحلب ودیر الزور ولاذقیه طی 15-20 ماه جاری ، انجام داد.

دمشق-سانا

سخنگوی ارتش جمهوری عربی سوریه تاکید کرد که نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه 114 سورتی هوایی بر 447 مرکز تروریستی در ریف دمشق وحمص وحماه وادلب وحلب ودیر الزور ولاذقیه طی 15-20 ماه جاری ، انجام داد.

سخنگوی ارتش طی بیانیه خود تصریح کرد که ضربات نیروی هوایی ارتش منجر به نابود کردن یک کاروان از خودروهای ترویستی که برخی آن مجهز به مسلسل در منطقه الشنداخیه جنوبی در ریف حمص ویک مقر فرماندهی و13 خودرو ودو کارگاه ساخت بمب ها متعلق به گروه تروریستی تکفیری داعش در الحویقه در دیر الزور، شد.

سخنگوی ارتش افزود که ضربات نیروی هوایی روسیه همچنین منجر به تلفات سنگین در نظام فرماندهی وکنترل وتامین منابع مالی گروه های تروریستی شد.

سخنگوی ارتش اشاره کرد که نیروهای مسلح وظیفه ای خود به طور کامل وبا اصرار انجام می دهد وعملیات تعقیب تروریست ها ومقابله با آنها ادامه خواهد داد تا وقت که امن وثبات به کل کشور برگردد.

حسین حبیب