سازمان عفو بین‌الملل: رژیم آل سعود از بمب‌های خوشه‌‌ای در بمباران شمال یمن استفاده کرد

نیویورک – سانا

سازمان عفو بین‌الملل از اقدام رژیم آل سعود در بمباران شمال  یمن با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای خبر داد.

فیلیپ لوثر مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل بر ضرورت متوقف کردن استفاده نيروهای آل سعود از بمب‌های خوشه‌‌ای تاكید کرد.

مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل نشان داد: استفاده از بمب‌های خوشه‌‌ای نقض قوانین حقوق بشر دوستانه بین المللی به شمار می رود.

غیاث

شاهد أيضاً

نمایشگاه گذشته نگر هنرمند عز الدین شموط در گالری دمشق