زاخاروا به سانا: مخالفت غرب با ارائه اطلاعات به ما درباره ارتش آزاد ثابت می کند که این ارتش یک نهاد جعلی است

مسکو-سانا

سخنگویی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخاروا تاکید کرد که مخالفت کشورهای غربی با ارائه اطلاعات به ما در مورد گروه موسوم به ارتش آزاد ثابت می کند این گروه یک نهاد جعلی است آن ها درباره آن حرف می زنند اما هیچ کس آن را نمی بیند.

زاخاروا در مصاحبه با خبرنگار سانا در مسکو گفت: طی تماس های مان با غرب همواره آن ها می گفتند ارتش آزاد وجود دارد وآن یک معارضه سازنده است وبا داعش مبارزه می کند ومسکو باید این امر را در نظر بگیرد لذا به همکاران غربی مان تماس بخصوص امریکایی ها بر قرار کردیم  واز آن ها ارائه اطلاعات درباره این ارتش وماهیت واماکن تجمع آن و رهبر که آن را هدایت می کند وچگونه می توان با آن تماس بر قرار کرد وانجام همکاری با آن؛ خواستار شدیم اما آن ها هیچ اطلاعات ارائه ندادند واین امر را قابل باور نیست اما درحقیقت شد بدان وسیله این ارتش یک نهاد جعلی است بمعنای اینکه آن ها درباره آن ارتش را حرف می زند اما هیچ کس نمی تواند آن را ببیند.

 

شاهد أيضاً

مسکو: یک موضع  نظامی متعلق به نیروهای اوکراینی در مدرسه ای در خرسون کشف شد

مسکو – سانا  وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش روسیه یک پایگاه دفاعی و …