تظاهرات گسترده در شهر برمن آلمان در محکومیت ادامه تجاوز اسرائیل به نوار غزه

برلین – سانا

هزاران نفر امروز در شهر برمن آلمان در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت ادامه کشتارها ،و جنگ نابودی که توسط اشغالگران اسرائیلی علیه فلسطینیان در نوار غزه انجام شده است ، تظاهرات کردند.

خبرگزاری وفا گزارش داد که شرکت کنندگان با برافراشتن پرچم فلسطین و بنرهایی با مضمون «جنگ نابودی مردم غزه را متوقف کنید»، خواستار توقف تجاوز و پاسخگویی اشغالگران به خاطر جنایات خود در نوار غزه شدند.

سمر بلال اصلان ، رئیس جامعه فلسطینی در شهر برمن آلمان و حومه آن ، خواستار توقف تجاوز به نوار غزه شد و از دولت آلمان خواست تا حمایت و تجهیزات نظامی از اشغالگران اسرائیلی را که به کشتار و نابودی مردم فلسطین کمک می کند ، متوقف کند.

وی همچنین از جامعه بین المللی ، سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه خواست تا به مردم فلسطین که در نتیجه تجاوز مداوم از قحطی واقعی رنج می برند ، کمک کنند.