مقاومت ملی لبنان نه موضع و تجمعات دشمن اسرائیلی را هدف قرار داد

بیروت-سانا

مقاومت ملی لبنان امروز 9 عملیات را با هدف هدف قرار دادن اماکن و تجمعات دشمن اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان و شمال فلسطین اشغالی انجام داد که تلفات مستقیمی برجای گذاشت.

در بیانیه های جداگانه مقاومت آمده است: در حمایت از مردم استوار فلسطینی خود در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاعانه و در پاسخ به حملات اسرائیل به روستاهای مستحکم جنوبی و خانه های امن غیرنظامیان، مقاومت ملی لبنان باموشک های هدایت شونده زا یک تانک دشمن اسرائیلی در حرش شتولا هدف قرار داد .

همچنین مقاومت اعلام کرد که موضع رمثا را در تپه های اشغال شده کفر شوبا لبنان و با سلاح های موشکی هدف قرار داده است.

مقاومت لبنان روز گذشته با ده ها موشک کاتیوشا مقر گردان ساحل تیپ 769 در پایگاه بیت هیلل را هدف قرار داد.