مفتی حسون از الجزایر: سوریه در مراحل نهایی مبارزه با تروریسم است

الجزایر-سانا
شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی جمهوری عربی سوریه تأکید کرد که سوریه در مراحل نهایی مبارزه با تروریسم است و به پیروزی نزدیک می شود..و با همبستگی فرزندان خود، مرحلۀ ساخت و ساز و بازسازی آغاز خواهد شد.
 همچنین سفیر سوریه در الجزایر نمير وهيب الغانم بر اهميت همبستگی مردم وارتش ورهبری سوریه برای رسیدن به پیروزی تاکید کرد.
شایان ذکر است که مفتی سوریه در این سفر باتعدادی از مقامات جزایری دیدار کرد.
نیرمین خلیل
هـ- ط     
 

 

شاهد أيضاً

مفتی جمهوری عربی سوریه : سوریه ایستاد ، ودرآن فکر مقاومت متحد شد

بیروت_سانا مفتی جمهوری عربی سوریه دکتر احمد بدر الدین حسون تاکید کرد که دشمنان نمی …