مفتی جمهوری عربی سوریه : سوریه ایستاد ، ودرآن فکر مقاومت متحد شد

بیروت_سانا

مفتی جمهوری عربی سوریه دکتر احمد بدر الدین حسون تاکید کرد که دشمنان نمی خواهند یک کشور اسلامی از طریق علم در حال پیشرفت باشد، وامت  اسلام بسازد وارزشها واخلاق تقویت کند وپرچم اسلام بالا ببرد، ببیند.

دکتور حسون در سخنرانی خود در کنفرانس اتحاد جهانی علمای مقاومت در بیروت توضیح داد که هدف دیدار علماز مقاومت ساخت آینده است، وبراینکه به همه بگویند باید همه روی یک کلمه جمع شوند، و ما می توانیم پاسخگو کسانی که به ما تجاوز می کنند، وهیچ کس از ما انتظار تسلیم نداشته باشد چون که ما رضایت خدا می طلبیم ویک موضع برای تاریخثبت کنیم که باعث افتخار مومنان شود در هر همه جای دنیا است.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

مفتی حسون از الجزایر: سوریه در مراحل نهایی مبارزه با تروریسم است

الجزایر-سانا شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی جمهوری عربی سوریه تأکید کرد که سوریه در مراحل …