دکتر جمال عبدالله مدیر دانشگاه الفرات در استان الحسکه به خبرنگار سانا : افراد مسلح شبه نظامی “قسد ” وابسته با اشغالگری آمریکا به دفتر رئیس دانشکده مهندسی کشاورزی در حسکه، دکتر قصی العمر حمله کرده وبا استفاده از شی تيزی او را کتک زدندو که موجب زخمی شدن وی و به بیمارستانی در شهر منتقل شد

شاهد أيضاً

مصاحبه آقای رئیس جمهور بشار الاسد با تلویزیون مرکزی چین