رئیس جمهور دکتر بشار الاسد قانون شماره ( 7 – سال 2015) متعلق به معاف شدن تخلفات گمرکی از رسوم را صادر کرد

 

دمشق- سانا

 

امروز، رئیس جمهور دکتر بشار الاسد قانون شماره ( 7 – سال 2015) متعلق به معاف شدن تخلفات گمرکی از رسوم را صادر کرد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت/م

 

شاهد أيضاً

دستور رئیس جمهور برای پایان دادن به فعالیت استاندار حومه دمشق 

دمشق – سانا رئیس جمهور بشار اسد امروز با صدور دستور شماره 325 برای سال …