مشارکت رئیس جمهور اسد در گفت وگوهایی که در چارچوب فعالیت های اولین کنفرانس صندوق تعاضد و توسعه اجتماعی برگزار شد

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد در گفتوگوهایی که در چارچوب فعالیت های اولین کنفرانس صندوق تعاون و توسعه اجتماعی با عنوان “فعال کردن نقش جوانان در کار توسعه” برگزار شد، شرکت کرد.

رئیس جمهور بشار اسد با حضار مختلف اعم از جوانان، دانشجویان و فارغ التحصیلان و صنعت گران، اقتصاددانان، تولیدکنندگان و همراه افرادی که از فعالیت صندوق بهره بردند و به موفقیت و استقلال مالی دست یافتند سخنرانی کرد وتوصیه های حاصل از این کنفرانس در زمینه توسعه کار صندوق و آماده شدن برای انتقال به مرحله بعدی بس از گذشت یک سال از راه اندازی آن، همچنین راه‌های دسترسی بیشتر ذینفعان از مناطق مختلف و سراسر کشور و نحوه چارچوب‌سازی ارتباط صندوق با سایر بانک‌ها در آینده و بهره‌مندی از قانون شماره 8 بانک‌های تامین مالی خرد را مورد گفتگو قرار داد.

رئیس جمهور اشاره کرد که ایده‌ها همیشه وجود دارند، اما سازماندهی و اولویت‌بندی آن چیزی است که آنها را واقع‌بینانه‌تر می‌کند و بر این نکته تاکید کرد که پروژه های کوچک و متوسط ​​پایه اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

گفتگوی گسترده ای بین رئیس جمهور و حاضرین صورت گرفت و ایشان به مشکلات و چالش های پیش روی جوانان سوری به طور کلی که مانع تولید و توانایی آنها در کار و تکمیل تحصیلات می شود و در بسیاری از موارد آنها را به مهاجرت خارج از کشور سوق می دهد. استماع کرد. 

رئیس جمهور همچنین به پیشنهادات و نظرات حاضرین در رابطه با وضعیت معیشتی، اقتصادی و اجتماعی کشور گوش فرا دادند.

رئیس جمهور تاکید کرد که دلیل اصلی حضور امروز ایشان در این همایش اهمیت گفت وگو و اثربخشی آن در یافتن راه حل برای مشکلات و موانع است، به ویژه اینکه گفت وگو تنها چیزی است که کار فکری را آسان و قابل اجرا می کند.