خبرنگار سانا: مقابله پدافند هوایی کشورمان با اهداف متخاصم در آسمان دمشق

شاهد أيضاً

یک منبع: این اقدام تروریستی توصیف شده برای رژیم اوکراین، ادامه اقدامات بی پروا و تشدید حامیان اقیانوس اطلس آن در جنگ علیه روسیه است