بازداشت 12 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 12  فلسطینی درمناطق مختلف در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری “وفا ” اعلام کرد : نیروهای اشغالگرضمن یورش به شهرک های الیامون در جنین و حوسان و زعتره در بیت لحم والسموع و اردوگاه العروب در الخلیل 12 فلسطینی را بازداشت کردند.