خانم اسماء اسد دشتی را استقبال کرد… ومحور گفت وگو چشم انداز سوریه نسبت به پروژه های کوچک به عنوان یکی از اهرم های توسعه 

دمشق-سانا

بانوی اول اسماء اسد از دکتر رولا دشتی، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (اسکوا) که به همراه هیئتی از کارشناسان این سازمان برای گفتگو در مورد مسیرهای همکاری بین موسسات سوریه و  اسکوا در زمینه توسعه زمینه طرح های کوچک، متوسط ​​و خرد و چالش های پیش روی این بخش به سوریه سفر کرده است، استقبال کرد.

خانم اسماء اسد در مورد چشم انداز سوریه نسبت به پروژه های کوچک به عنوان یکی از اهرم های توسعه اقتصادی و اجتماعی و گزینه ای موثر برای رویارویی با پیامدهای جنگ و چالش های شدید ناشی از فاجعه زلزله که سوریه را لرزاند صحبت کرد.

بانوی اول خاطرنشان کرد که این چشم انداز در تصمیم راهبردی دولت برای تغییر مکان این پروژه ها و تبدیل آنها به بخش اساسی و محوری سیاست اقتصادی ملی بر مبنای مستمر و یکپارچه در بیش از یک زمینه به هدف ترغیب این نوع اقتصاد از طریق تضمین یک فضای کاری مناسب وتوسعه قانونی وموسساتی آن به ویژه اینکه این پروژه ها تحت تأثیر عوامل متعدد ومتداخل از جمله تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و اختلال در آب های زیرزمینی به ویژه پس از زلزله قرار دارند ، منعکس شده است.

دکتر دشتی به خانم اسما اسد حوزه های کاری کمیته در زمینه توسعه، تشویق فعالیت های اقتصادی و تقویت همکاری بین کشورهای عضو کمیته که شامل 20 کشور عربی است ارائه کرد، وی علاقه مندی اسکوا را برای توسعه همکاری ها با سوریه وموسسات رسمی ذیربط و سازمان های غیر دولتی ابراز کرد.

دکتر دشتی تاکید کرد که روحیه پیشگامی در جوامع عربی وجود دارد وایجاد محیط و فراهم آوردن عناصری که به اشتغال و توسعه آن کمک می کند بر عهده دولت هاست.

دشتی بر این باور بود که اگر تلاش‌های کنونی با موفقیت به پایان برسد و توانستیم اقتصاد سایه در سوریه را در چارچوب اقتصاد رسمی ساختار دهیم، با الگوی پیشگامی مواجه خواهیم بود که می‌تواند در سایر کشورهای عربی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در این نشست دکتر سامر الخلیل وزیر اقتصاد و دکتر فادی سلطی الخلیل رئیس کمیسیون برنامه ریزی دولتی حضور داشتند.

شاهد أيضاً

یک جهانگرد سوری با پای پیاده از دمشق به سمت عراق و ایران حرکت می کند

دمشق- سانا خلیفه الحسین، یک جهانگرد سوری از دمشق تا تهران، پایتخت ایران از طریق …