مسکو :غرب با استفاده از بهانه‌های واهی، برای بی‌ثبات کردن منطقه و جهان تلاش می‌کند

ژنو-سانا

روسیه تأیید کرد که کشورهای غربی از بهانه‌های انسان دوستانه نادرست به عنوان ابزاری برای بی‌ثبات کردن کشورهایی استفاده می‌کنند که از تبعیت از دستورات آن سرباز می‌زنند و ایران نمونه خوبی برای آن است

استانیسلاو کوباک  عضو هیئت روسیه به پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحده گفت که روسیه همواره تلاش‌ها برای سیاسی کردن موضوعات مرتبط با حقوق بشر را که غرب به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهایی که نمی‌خواهند مسیر تحمیل شده از خارج به آنها را دنبال کنند، رد کرده است.