اولین مدرک دکترا در رشته ارتباطات الکترونیکی در سوریه اعطا شد

دمشق-سانا

اولین مدرک دکترا در رشته «ارتباطات الکترونیکی» در سوریه توسط دانشکده ارتباطات دانشگاه دمشق اعطا شد.

رولا سمیر احمد مدرس دانشکده ارتباطات دانشگاه دمشق اولین مدرک دکترا را در رشته «ارتباطات الکترونیکی» گرفت.