وزارت امور خارجه: طعنه آمیز است که این کشورها به قطعنامه 2253 شورای امنیت در مورد مبارزه با تروریسم و ​​قطعنامه 2674 آن که حمایت از پروژه های احیای زودهنگام را ارائه می کند، توجه نکرده اند؛ این به معنای حمایت مستمر آن از تروریسم و ​​ممانعت از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت انسانی در سوریه به ویژه برق است که بر جنبه‌های مختلف زندگی تأثیر می‌گذارد

شاهد أيضاً

واکنش چین به اقدام بی ثبات کننده ناوشکن آمریکایی

پکن-سانا ارتش چین به یک ناوشکن آمریکایی که وارد دریای چین جنوبی شده بود هشدار …