اهالی روستای “حضر”: کمپین دروغین که دشمن صهیونیستی و یارانش آن را راه اندازی کردند، ما را تضعیف نمی کند

قنیطره-سانا

اهالی و ساکنان روستای “حضر” از توابع استان القنیطره تأکید کردند که کمپین دروغین که دشمن صهیونیستی و یارانش آن را راه اندازی کردند، ما را تضعیف نمی کند.

اهالی روستای “حضر” در بیانیه ای گفتند: ما اهالی و ساکنان روستای “حضر” در جولان عربی سوری بر ایستادن در کنار کشور سوریه و ارتش سوریه و رهبر سوریه دکتر بشار اسد تأکید می کنیم.

م.خ-محمد غیاث جاویش