راه اندازی کانال ماهواره سوری جدید

دمشق – سانا

یک کانال ماهواره سوری جدید به نام “زنوبیا” راه اندازی شد.

عمران الزعبي  وزیر اطلاع رسانی طی سخنرانی در مراسم افتتاحیه اين كانال تاكيد كرد كه کانال “زنوبيا” از پشتیبانی کامل از وزارت اطلاع رسانی و اتحادیه ملی خبرنگاران و شورای ملی رسانه برخوردار است تا ایستگاه تلویزیونی سوری بشود كه  از دل دمشق به سراسر جهان پخش می کند.

وزير اطلاع رسانی سوریه بر ضرورت حمایت از رسانه های ملی تاکید کرد.

1 222

962

555

 

محمد غياث جاويش -م.خ

ت-م