افزایش عملیات بازاریابی دانه ها در شهرهای حسکه و قامشلی

حسکه-سانا

در روزهای پیشین عملیات بازاریابی دانه ها در شهرهای حسکه و قامشلی به طور چشمگیر افزایش شد و بسیاری از کامیون های حامل غلات در انتظار تخلیه در مقابل مراکز و سیلوها تجمع کردند.

رئیس اتحادیه کشاورزان در استان حسکه به خبرگزاری سانا تصریح کرد: سبب افزایش عملیات بازاریابی به صادر شدن دستور شماره 5 سال 2014 میلادی باز می گردد که کشاورزان را از پرداخت وام های کشاورزی معاف می کند.

م.خ-محمد غیاث جاویش