عــاجــل نبنزیا: آنچه مانع ثبات در سوریه می شود، اشغال بخش وسیعی از خاک این کشور توسط آمریکاست

با مشارکت 23 شرکت از داخل وخار ج کشور فعالیت های نمایشگاه کشاورزی دامپزشکی آغاز شد

دمشق_سانا

با مشارکت 23 شرکت سوری وخارجی”المان وفرانسه وایتالیایی”  وبا مشارکت وسیع از وزارت کشاورزی سوریه فعالیت های نمایشگاه کشاورزی ودامپزشکی آغاز شد.

وزیر کشاورزی مهندس احمد القادری تاکید کرد که هدف از این نمایشگاه حفظ ارتباط بین پرورش دهندگان وتولید کنندگان وتجار ومصرف کنندگان وباز کردن بازارهای صادراتی جدید برای محصولات کشاورزی ودامداری وافزایش اطمینان مصرف کنندگان داخلی به کیفیت محصولات محلی می باشد.

شایان به ذکر است که داروهای دامپزشکی سوریه دارای کیفیت بالا است، وبه 42 کشور عربی وخارجی صادر می شوند. همچنین دولت برای باز کردن بازارهای خارجی جدید تلاش خود را می کند.

حسین حبیب