وزارت امور خارجه و مهاجران به مناسبت روز سازمان ملل: عدم وفاداری کشورهای غربی به اصول و اهداف منشور ملل متحد و درپیش گرفتن سیاست تجاوز، استعمار و استانداردهای دوگانه و غارت ثروت کشورهای در حال توسعه این سازمان را از نقش طبیعی خود دور نگه می دارد

وزارت امور خارجه و مهاجران به مناسبت روز سازمان ملل: عدم وفاداری کشورهای غربی به اصول و اهداف منشور ملل متحد و درپیش گرفتن سیاست تجاوز، استعمار و استانداردهای دوگانه و غارت ثروت کشورهای در حال توسعه این سازمان را از نقش طبیعی خود دور نگه می دارد

شاهد أيضاً

المقداد در کنفرانس مطبوعاتی با همتای عراقی خود: سوریه و عراق در برابر چالش های مشترک در کنار هم ایستاده‌اند

بغداد-سانا فواد حسین وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد که روابط عراق و سوریه تاریخی …