آغاز فرایند رسیدگی به اوضاع افراد تحت تعقیب و سربازان فراری در سویدا

سويدا – سانا

فرایند رسیدگی به اوضاع افراد تحت تعقیب و سربازان فراری در سالن السابع من نیسان در شهر سویدا صبح امروز شروع شد.

خبرنگار سانا از حضور گسترده افراد مایل به رسیدگی به اوضاع خود در این مرکز خبر داد.