بازداشت 8 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی 8 فلسطینی از جمله در کودک در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ضمن یورش به شهرک های بيت دقو وحزما در قدس و سعیر در الخلیل 8 فلسطینی از جمله دو کودک و یک اسیر آزاد شده را بازداشت کردند.